Hormann ( Suzhou)

Heimbach ( Suzhou )

Faigle ( Suzhou )

MR Manufacturing ( Suzhou )

McGavigan ( Suzhou ) 

Vossloh( kunshan )